Česte onsite SEO pogreške


Oniste SEO je prva stanica na putu prema top pozicijama Google tražilice. Prva stanica, zato što se onsite SEO uglavnom radi jednom, na početku SEO kampanje, a kasnije, ako nije bilo značajnih promjena u dizajnu ili samom kodiranju web stranice nema potreba za onsite SEO analizama i popravkama. Česta je zabluda kako se samo sa linkovima može bez problema doći na top pozicije Google tražilice i da je onsite SEO nepotreban. Ali u zadnje vrijeme smo vidjeli, a mi smo čak i testirali kako se sa jednostavnim i jeftinim onsite SEO podešenjima može u samo nekoliko dana skočiti za dvije stranice naprijed u pozicijama (o tome smo pisali u članku o prijelazu na https vezu). Stoga nemojte propustiti onsite SEO, jer je on jednako bitan kao i link building.

Na internetu postije mnogi blogovi koji će Vam pomoći u ovom zadatku, a mi ćemo se u ovom članku fokusirati na česte pogreške. Pogreške koje jednako rade neiskusni web dizajneri, sami vlasnici web stranica, pa čak i loši SEO stratezi.

Google PageSpeed insights – ne primjenjivanje preporuka

PageSpeed insights, je odličan Google alat koji je besplatan i koji možete pronaći ovdje https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/, a koji će Vam ukazati na pogreške koje se jednostavno i lako poprave, a koje opet mnogi zanemare. Pri tome govorimo o:

  • optimizaciji slika, koju je stvarno moguće lako uraditi pomoću mnogih alata kao što je na primjer http://optimizilla.com/
  • Minifikacija CSSa, moguća pomoću besplatnih alata kao što je https://www.minifier.org/
  • Minifikacija JSa
  • Mnifikacija HTMLa
  • browser caching

Ove preporuke se gotovo uvijek mogu implementirati i šteta je ne učiniti to.

Prijelaz na siguru vezu je u današnje vrijeme nešto što je jednostavno i što može biti potpuno besplatno (kako, provjerite ovdje). Budući je i Google potvrdio kako je sigurna veza jedan od čimbenika pozicioniranja, propuštanje ovog dijela optimizacije je nedopustivo.

Indexacija internih rezultata pretraga

Ovaj problem viđam na 99.99% posto web stranica novih klijenata, i čest je propust web dizajnera. Pretrage koje se vrše na samoj web stranici generiraju duplicirani i sadržaj niske kvalitete i kao takve ne smiju biti u Google indexu. Problem se rješava jednostavnim dodavanjem No index taga na URLove koje generiraju pretrage.

Development URLovi

Još jedna česta pogreška web dizajnera i programera, a koja se događa prilikom izrade web stranica. Prilikom izrade nove stranice, web dizajn tvrtka će raditi na svojoj test domeni, test poddomeni Vaše domene ili slično, te nakon završetka radova prebaciti sve na live server ili root Vaše domene. Greška nastaje u samom startu gdje web dizajner ne dodaje no index tag na dev URLove, i ostavlja ove URLove live nakon što je rad gotov, a novi web prebačen na live domenu. Vi ste ovdje dobili novi web site koji je duplikat onoga što se nalazi na dev URLovima.

Krivi podešene 404 stranice (nepostojeće stranice)

Nepostojeće stranice moraju vraćati ispravan header status kod koji je 404. Česta onsite SEO pogreška je u tome što će korisnik u samom browseru vidjeti poruku kako stranica ne postoji, ali će generirani header kod biti 200, što govori tražilicama kako je ovo još jedna normalna stranica. Koji kod vraćaju Vaše 404 stranice možete jednostavno provjeriti pomoću ove Chrome extenzije.

Title tag i meta description tag duplikati

Ova pogreška je tako česta, te sa sigurnošću mogu reći kako sam je vidio gotovo kod svih novih klijenata. Rješenje je naravno u podešavanju jedinstvenog title taga i meta descriptiona za svaki URL na stranici. Ovaj zadatak se zna činiti teškim poslom kod weba koji ima ovaj problem na nekoliko stotina, i više URLova. Ali to je nešto što se mora učiniti, a nakon čega će Vaše web stranice biti korak bliže prvoj stranici Google rezultata.

Ovih 6 pogrešaka je nešto što viđamo na dnevoj bazi, a što je relativno lako za popraviti. Pored navedenog naravno potrebno je uraditi opsežnu onsite analizu, te popraviti sve što je moguće. A nakon čega ćete imati SEO friendly web stranice 🙂croimarketing
**
**
CroInternetMarketing