SEO usluge


Svaka SEO kampanja sastoji se od nekoliko dijelova:

Iz same ove liste lako je doći do zaključka kako je svaka SEO kampanja individualna, te joj se na taj način mora i pristupiti. Individualnost SEO kampanje proizilazi iz ključnih riječi, konkurenata, kao i same web stranice za koju se radi SEO kampanja.

Svaka od pojedinih točaka sastoji se od više radnji koje se moraju učitini kako bi kampanja bila optimalna. U daljnjem tekstu ćemo ukratko opisati pojedine dijelove jedne SEO kampanje.

Istraživanje ključnih riječi

je prvi dio svake kampanje, koliko god ona kompleksna bila, uvijek je potrebno uraditi istraživanje ključnih riječi. Naš tim će za Vas ovaj posao uraditi kvalitetno, te odabrati optimalne ključne riječi koje ćemo ciljati u Vašoj SEO kampanji. Naravno da ćemo obratiti pozornost i na long tail ključne riječi, te optimizirati Vaše web stranice i za njih.

Definiranje ciljanih stranica

je pronalaženje već postojećih stranica na Vašem webu (ili kreiranje novih) koje ćemo optimizirati ključnim riječima izabranim u prethodnom koraku. Ove stranice će nam također biti ciljane u link building kampanji, o kojoj ćemo govoriti niže u tekstu.

Onsite optimizacija

je identifikacija tehničkih elemenata Vaših web stranica koji su nastali prilikom izrade samih stranica, a koji su ozbiljna “kočnica” u zadobivanju dobrih Google pozicija. Potrebno je napomenuti jednu stvar koja nas izdvaja iz “mora” SEO agencija, a to je da je naša tehnička analiza sveobuhvatna, te podrazumijeva testiranje velikog broja tehničkih čimbenika. Kod nas nećete dobiti jednostavnu listu title tagova i meta description tagova koje je potrebno optimizirati, već detaljan dokument nastao prilikom napredne onsite analize.

Optimizacija sadržaja

Nakon što smo dobili listu ciljanih ključnih riječi, te listu ciljanih web stranica, potrebno je i optimizirati te stranice sa ključnim riječima koje smo za Vas odabrali. U ovom koraku ćemo se pozabaviti title tagovima, meta tagovima, samim sadržajem…

Istraživanje konkurencije

Ovaj korak je dio link building kampanje, a posebno smo ga izdvojili kao jednu od taktika kojima se koristimo kako bi za Vas izgradili samo najbolje linkove. U ovom dijelu Vaše SEO kampanje ćemo pokupiti linkove svih Vaših konkurenata, te izabrati samo najbolje (budući da je naš rad 100% “White Hat” te u skladu sa Google smjernicama sigurne optimizacije, za Vas ćemo graditi samo dugoročno sigurne linkove) linkove.

Link building

Link building ili offsite optimizacija je najzahtjevniji dio svake SEO kampanje. I dio je koji se ponavlja sve do postizanja željenih rezultata. Od drugih nas agencija izdvaja to što je naš link building “White Hat”, tj. u skladu sa Google smjernicama sigurne optimizacije. Naši linkovi su dugoročno sigurni, i kreirani sa posebnom pažnjom. Link building taktike koje koristimo su uvijek usklađene sa vremenom, a jedna od njih je i navedena a odnosi se na istraživanje konkurencije.

Ostalo

Od ostalih radnji tokom jedne SEO kampanje izdvojit ćemo podešavanje Google local business profila.

 

croimarketing
**
**
CroInternetMarketing